Werkwijze

De eerste keer dat u komt , vindt er een intake gesprek plaats, waarbij door vragen de klachten zo duidelijk mogelijk worden vastgesteld. Hierbij kan ook de pols gevoeld en de tong bekeken worden. Bij een voetreflexbehandeling worden ook de voeten aan een nader onderzoek onderworpen. Aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek wordt er een behandeling met u afgesproken. Daarbij is de keuze aan u of het een voetreflexbehandeling wordt of een behandeling met acupunctuur of een combinatie daarvan.

Soms wordt er ook met warmte gewerkt door middel van moxa of een warmtelamp. Ook cuppen kan tot de behandeling behoren. De eerste behandeling duurt ongeveer anderhalf uur de volgende behandelingen duren een uur. U kunt er vanuit gaan dat u na 4 behandelingen uw klachten minder worden, is dit niet het geval passen de behandelingen niet bij u.

Coaching

U kunt zelf een actieve rol spelen bij de behandelingen. Het is belangrijk dat u goed in de gaten houdt wat de behandelingen voor effect op u hebben, wat er anders is en dat u dat met uw therapeut bespreekt. Tijdens de behandelingen krijgt u  meer inzicht in de onderliggende oorzaak van uw klachten en indien nodig adviezen op het vlak van voeding, supplementen, oefeningen. Zo kunt u actief meewerken aan de balans in uw leven.