Daar ik aangesloten ben bij de beroepsvereniging VBAG handel ik conform de VBAG -regelgeving.
Tijdens het intakegesprek worden uw klachten en verder relevante gegevens besproken.
Aan de hand hiervan maak ik een behandelplan wat ik met u doorneem en aan de hand van dit plan bied ik u de behandeling en begeleiding die hieruit voort vloeit. U ondergaat de behandeling op basis van vrijwilligheid.
Eventuele bijstellingen in het behandeling neem ik met u door, het is een verplichting informatie aan u te verschaffen gedurende elke fase van de behandeling..
Als de behandelingen niet toereikend of niet geëigend zijn, verwijs ik u door naar een collega of arts.
Ik verplicht me tot geheimhouding ten aanzien van cliënten en gegevens t.b.v. het dossier en verstrekte gegevens.
U hebt altijd inzicht in het dossier , u bezoekt en ondergaat de voorgestelde behandeling vrijwillig.
U kunt altijd liefst met wederzijds goed vinden de behandeling beëindigen.
Ik als therapeut kan de behandeling alleen enerzijds beëindigen als redelijkerwijs niet van mij gevergd kan worden dat ik de behandeling voortzet maar dan moet ik dus goed beargumenteren waarom ik dat zou willen doen.

Ik ben verplicht een actuele tarievenlijst op mijn website te hebben.
U kunt contant betalen of het bedrag later naar me overmaken.
Ik verstuur de factuur naar u per mail.

U heeft kennis genomen van de privacy richtlijnen en de algemene voorwaarden en geeft toestemming voor het bewaren van zijn/haar persoonlijke gegevens.