Bedrijven

Voetreflextherapie kan heel goed ingezet worden bij het terugdringen van het ziekteverzuim binnen uw bedrijf.  Aanhoudende werkdruk, verkeerde werkhouding  kan leiden tot arbeid gerelateerde klachten zoals rug-, arm-, nek- en schouderklachten, vermoeidheid en burn-out. Reflexzonetherapie wordt vooral in Denemarken, maar ook in andere landen met succes ingezet bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Het  werkt preventief en productief en het verhoogt het werkplezier van uw werknemers.

Fiscaal aantrekkelijk

Reflexologie is een vrije verstrekking en kan worden afgetrokken van de loonbelasting . De BTW kan worden afgetrokken van de omzetbelasting.
Voorwaarden voor vrije verstrekking:
– de reflexzonemassage  maakt deel uit van het Arbo plan
– de reflexzonemassage wordt gegeven onder werktijd en kost de werknemer geen bijdrage
– er is geen sprake van een aanmerkelijke privé besparing van de werknemer.

Massages

Er wordt op locatie van het bedrijf, instelling of evenement gemasseerd. Er is een minimaal aantal van  drie personen, die achter elkaar gemasseerd worden.  Er is een  rustige ruimte nodig van twee bij drie meter.  De massage duurt 20 minuten per persoon. De kosten zijn  65 euro per uur exclusief BTW.